Zavřít REVITALIZACE NÁVSI
V BEDŘICHOVICÍCH

 

Bedřichovice nad Temží

 

Na začátku pětiletého výtvarného projektu Kateřiny Šedé stál jev, který je vlastní nespočtu malým obcím nacházejících se v blízkosti velkých měst. Většina obyvatel odjíždí ráno za prací, vrací se večer, navzájem se míjejí a nevytváří téměř žádné sousedské vazby. V těchto obcích často také absentuje fungující veřejný prostor, místo setkávání a komunikace. Bedřichovice, malá vesnice u Brna byla typickým příkladem takové obce. Hybatelem změny se stal v roce 2011 projekt umělkyně Kateřiny Šedé, která byla pozvána galerií Tate Modern a s sebou vzala osmdesát místních obyvatel. Po pozitivním přijetí této události mezi veřejností i místními zavedla Kateřina Šedá pro Bedřichovické nový sváteční den (3. září) určený jen pro ně. Kromě společného zážitku začal vznikat také projekt nového veřejného prostoru, který byl slavnostně otevřen vloni na podzim.

 

Projekt s názvem „Revitalizace návsi v Bedřichovicích - Bedřichovice nad Temží“ vznikl díky možnosti využít dotací z ROP ke kultivaci veřejných prostor v obci. Ke spolupráci vyzvali místní radní umělkyni Kateřinu Šedou, která s občany obce již dříve pracovala, znala dané prostředí i jeho problematiku. K projektu byla následně oslovena ing. arch. Jitka Ressová z architektonické kanceláře ellement, která se stala hlavní architektkou návrhu. Spolu s ní se na výsledné podobě podílel také ing. arch. David Zajíček, který je autorem architektonického řešení dětského hřiště. Grafické řešení zaštiťující celý projekt navrhl Radim Peško.

 

Hlavním úkolem architektů se stalo propojení londýnské akce s architekturou, tedy vytvoření nového veřejného prostoru, který má sloužit ke společenským a kulturním událostem tak, aby byla zachována atmosféra a nadhled celého výletu, přenesené prvky nebyly samoúčelné a reagovali na daný prostor a jeho specifika. Novým urbanistickým řešením návsi, spočívající v přeložení komunikace a vytvoření většího předprostoru před kulturním domem, se do Bedřichovic přeneseně dostala i řeka Temže, na které denně pluje několik desítek velkých trajektů a lodí. V Bedřichovicích je tato komunikace určena pro dopravní vozidla, jen modrošedá dlažba kladena do vln evokuje šířku a tok řeky. Shodou okolností vede přeložená komunikace souběžně se zatruběným potokem. Temže se tak pomyslně potkává s Bedřichovickým potůčkem.

 

Na náves se dostala i tradiční červená telefonní budka, v níž je hra šeptanda, a vy si můžete zavolat z Bedřichovic přímo do Londýna. Na dětském hřišti byl postaven dětský doubledecker s trasou londýnského metra, červené prvky doplňují hasičské vrata ve stejné barvě. Kromě prvků vycházejících z britské tradice se inspiračním zdrojem stal i prostor, kde akce „Od nevidím do nevidím“ probíhala, tedy předprostor galerie Tate Modern. Z těchto míst se do Bedřichovic dostala povrchová úprava návsi, který je narušen vzrostlými břízami. Kamenný koberec na betonovém podkladu vytváří komunikační plochu návsi, lemuje budovu a pokrývá přední část směrem k hlavní cestě. Rozšířené místo před budovou bývalé samoobsluhy má povrch z pískového mlatu. Tato plocha je pouze pro pěší, je to herní prostor návsi. Podélná lavice vymezuje, zastavuje hrací prostor od komunikace. Výběrem ryze městských prvků a jejich aplikování na prostředí vesnice zároveň dochází k symbolickému gestu, které komunikuje s obyvateli obce, jež sami dojíždějí každý den do města za prací nebo do škol.

 

Projekt revitalizace návsi v Bedřichovicích (nad Temží) byl přijat pozitivně. Stal se ukázkovým příkladem mezioborové spolupráce, která zasáhla nejen místo samotné, ale zejména obyvatele, kteří do dění v obci začali aktivně vstupovat. Zářijový svátek už je samozřejmostí, z návsi se stalo náměstí.

 

Autořiaspoluautoři:
Ing. arch. Jitka Ressová (ellement), MgA. Kateřina Šedá, Ing. arch. David Zajíček, Mg.A. Radim Peško

Spolupráce: Martin Velecký, Jan Pavézka

Investor: Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

Dodavatel: TOMIreco, s.r.o. Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

 

Dokončení realizace: červen 2015

Foto: Martin Hlavica

 

 

 


^

ellement architects s.r.o.
nad ovčírnou II. 1295, 76001 Zlín
Czech Republic© ellement architects 2002 - 2024