Zavřít ZASTŘEŠENÍ AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V MICHALOVCÍCH

 

Michalovce jsou malé město na východním Slovensku. Nádraží se nachází na okraji městského centra, sousedí s železniční zastávkou, rušnou křižovatkou a benzínovou pumpou. Dispozice dopravního terminálu vychází z koncepce řešení prostoru zpracované Ing. Radoslavem Harbuľákem.

Návrh vznikal v těsné spolupráci kanceláře pro architekturu a design ellement a vývojovým oddělením designcité+, které patří do společnosti mmcité+, která stavbu zastřešení realizovala. Společně jsme se pokusili vytvořit živé, vizuálně atraktivní místo, které může vytvořit alternativu veřejného prostoru, kde by se čekající cestující cítili dobře. Nádraží je rozděleno na společně zastřešenou část pro autobusy dálkové dopravy a část pro místní MHD, s jednotlivými zastávkami. Oba prostory propojuje krytý příchod směřující k vlakovému nádraží.

Jedním z nejvýraznějších prvků se stala popínavá zeleň, která předěluje výstupní a nástupní část nádraží pro dálkovou dopravu. Zelený pás je přerušen průchody, které mají nižší výškovou úroveň zastřešení a vytváří tak intimní prostor pro cestující. Další zelená stěna odděluje drobné objekty zastávek MHD od autobusových stání. Dvojí zelený plán zpříjemňuje prostor pro cestující a zároveň funguje jako clona filtrující zplodiny od odjíždějících autobusů. Základní nosná konstrukce zůstala ponechána v žárovém zinku, jednolitost konstrukce jsme doplnili barvami v kombinaci žlutá, oranžová, černá a bílá.

Předmětem návrhu bohužel nebylo řešení povrchů. Přesto je tato realizace příkladem, jak lze i do malého města s nevelkými ekonomickými možnostmi vnést prvek současné architektury a designu.

 

autoři zastřešení
ellement, Ing. arch. Hana Maršíková, MgA. Jan Pavézka

designcité+, MgA. Radek Hegmon
projektový manager: Ing. Lukáš Kohoutek

www.mmciteplus.com

stavební projektant a autor koncepce: Ing. Radoslav Harbuľák

návrh a realizace: 2014

fotografie: Lukáš Pelech

 


^

ellement architects s.r.o.
nad ovčírnou II. 1295, 76001 Zlín
Czech Republic© ellement architects 2002 - 2024