Zavřít NÁMĚSTÍ 1. MÁJE V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

Koncepce řešení vychází z analýz současného stavu a charakteru prostoru a úvah o možnostech jeho využití a zkvalitnění. Naší snahou bylo vytvoření příjemné atmosféry místa, přirozeně vybízející k relaxaci a aktivitám od kulturních až po sportovně relaxační. Prostor je obklopen velmi nesourodým prostředím, snažili jsme se jej tedy co nejvíce semknout do sebe a v určitých místech vymezit nebo otevřít - reagovat na své okolí. Kruh je protnut liniemi pěších tahů, zachovávající původní směry. Tvoří jej zpevněná betonová plocha sloužící k různým aktivitám. Může se na ní běhat, hrát, tančit, kreslit. Jsou v ní umístěny vodní trysky a mlha, tak aby v letních měsících byl prostor ovlažen. Plocha je spádována směrem k obvodu kruhu. Kolem základního kruhu je prstenec vytvořen modelací terénu. Modelace vzniká jednak snížením úrovně kruhu oproti původnímu terénu o cca 45 cm, v části území směrem ke komunikaci 1. Máje mírným navýšením původního terénu. Záměrem bylo jemné vymezení pobytového prostoru a odclonění rušné cesty. Vnějšek i vnitřek prstence je vizuálně zdůrazněn použitím vegetace – vnitřek předpokládáme, že by byl osázen zátěžovým trávníkem se závlahou, vnějšek pak živější vegetací např. luční směsí. Tomu by odpovídala i následná různá údržba ploch. V rámci vnějšku kruhu je umístěn pobytový mobiliář, lavice, houpačky pod stínem stromů. V návrhu počítáme s dosazením stromů podél ulice 1. máje. Sochu sedící dívky přemisťujeme do západní části prostoru.

Základní komunikační schéma pro pěší zachováváme. Podél administrativního objektu (Tesla) umisťujeme chodník, pro lepší zpřístupnění plochy směrem k objektu. Pozice zastávek MHD zůstává v návrhu zachována, reagují na ni stávající pěší tahy. Chodník od objektu pošty směrem k Tesle posouváme více do parkové plochy, důvodem je vytvoření „zelené“ bariéry oplocení soukromé firmy. U bytového domu navrhujeme rozšíření zpevněné plochy směrem do pobytového prostoru, tak aby tu v budoucnu mohla vzniknout např. zahrádka. Zásadní změna se odehrává před prostorem pošty, je zde navržena regulace dopravy, vzniká tak rozšířená pěší zóna, měřítkem odpovídající budově samotné. Od pobytové plochy je částečně oddělená platem. Tento prostor by mohl sloužit například pro umístění stánků trhu.

Základní dopravní schéma zůstává, zásadní změna se odehrává u objektu pošty a bytovky. Před objektem bytového domu je navržena obytná ulice, stávající parkoviště je rozšířeno, jak pro zásobování objektu, tak i pro rezidenty. Je zde upraven tvar nájezdu vozidel. Parkování u objektu pošty je navrženo rozšířením parkovací plochy z jeho boční strany, parkování by zde bylo časově omezeno. Před objekt bude možné vjíždět jen z důvodu zásobování a parkování za objektem. To bude regulováno pomocí parkovací zábrany. Pošta je v docházkové vzdálenosti od parkoviště u nákupního centra, po dohodě s vlastníkem by se parkoviště dalo využívat pro krátkodobé zastavení. Řešením situace by bylo přemístění pošty do lépe přístupné budovy bývalého vstupního objektu firmy Tesla. U administrativního objektu (Tesla) je upraven nájezd pro vozidla, rozšířena komunikace pro pěší – návaznost na pobytovou plochu a kultivováno stávající odstavné parkoviště. Je navržena úprava povrchu na dlážděný s vsakováním a možností prorůstání travou. Tato část ulice by se mohla po dobu konání akce (trhu, koncertu apod.) uzavřít pro vjezd automobilů a rozšířit tak pobytový prostor.


Pobytová plocha kruhu bude betonová, stejně tak i linie chodníků. Povrch chodníků bude povrchově upraven, česáním nebo vymýváním. Chodníky
podél budov a komunikací jsou z betonové dlažby. Prostor po obvodu pobytové plochy, kde se nachází komunikace pro pěší, bude osvětlen arkovými svítidly. Centrální plocha bude osvětlena stožárovým svítidlem s více zdroji (připomíná květinu) např. Escofet.

V návrhu uvažujeme o odstranění nízkých křovin a ponechání vzrostlých solitérů. Pracujeme s dosazením stromů podél obvodu pobytové plochy, jednalo by se o stromy s velikostí koruny 10-12m, které by opticky odclonily cestu a zároveň by vytvořily příjemný stín. V pobytové ploše uvažujeme o dvou typech výsadby, trávníku – zátěžový, pobytový trávník (ideálně se závlahou) a luční směs.

Vodní prvek je součástí kruhové zpevněné plochy, do které bychom umístili trysky a mlhu. V letních měsících jsou to osvědčené prvky ovlažování
prostoru, zároveň i prvky vybízející ke hře dětí. Podél pobytového prostoru umisťujeme lavice – plata, dle charakteru místa některé s opěradlem. Po obvodu plochy máme představu umístění klasických parkových laviček.

 

Autoři:
ellement – ing. arch. Jitka Ressová, ing. arch. Hana Maršíková, ing. arch. Ondřej Stolařík, ing. arch. Kateřina Páterová, MgA. Jan Pavézka

Spolupráce: Trafic design s.r.o.,  ing. Karel Říha

Studie: 2017-2018

 


^

ellement architects s.r.o.
nad ovčírnou II. 1295, 76001 Zlín
Czech Republic© ellement architects 2002 - 2024